چاپگر بارکد و لیبل

                  دستگاه چاپ بارکد و لیبل

دستگاه های فروشگاهی

                   Pos های فروشگاهی

بارکد اسکنر

                  دستگاه های بارکدخوان

ریبون WAX-RESIN

این ریبون نوع مقاوم تر ریبون وکس است  توسط این ریبون میتوان روی برچسب های کاغذی چاپ گرفت
این ریبون در مقابل سایش مقامت بیشتری نسبت به ریبون وکس دارد .
با این ریبون میتوان روی برچسب های صدفی چاپ گرفت اما مقاومت چاپ آن زیاد نیست .

برندهای همکار ما